Mým cílem je najít společnou cestu, protože Vaše sny jsou mé sny.

Knihovna a centrum pro vzdělávání a volný čas

Ocenění: Knihovna v Halenkovicích získala prestižní ocenění Knihovna roku 2023 za vybudování architektonicky nadčasového prostoru knihovny s citlivě zakomponovanými prvky lokální historie a za osobní přístup knihovnice při proměňování knihovny v komunitní centrum.

V nových prostorách třetího nadzemního podlaží KD Halenkovice vzniklo zázemí pro kulturu a vzdělávání. Jedná se o dvě funkční plochy, které jsou propojené prosklenou stěnou a mohou fungovat nezávisle na sobě. Tyto prostory jsou přístupné po hlavním schodišti nebo bezbariérově novým proskleným výtahem.

 Prvním ze zmíněných prostorů je Centrum pro vzdělávání a volný čas. Jak už název napovídá, jedná se o místo, které má být zázemím pro konání kulturně vzdělávacích akcí menšího charakteru, přednášek, výukových kurzů, ale také pro vernisáže, konference, jednání apod. V konceptu vzdělávacího centra je podtržena především flexibilita. Různými úpravami volně stojícího nábytku a volbou vhodného osvětlení se dá prostor jednoduše přeorganizovat z kapacitně naplněné přednáškové místnosti na skromnější jazykovou učebnu, ale také na prázdnou místnost pro výstavu fotografií s intimním nasvícením. Fotografie/obrazy se dají umístit na panely zavěšené do stropních lišt. Místnost je vybavena velkorysým vestavným nábytkem, kde je umístěna malá kuchyňka s integrovanými spotřebiči a především úložný prostor, který slouží pro momentální potřeby uskladnění volně stojícího nábytku a vybavení. Čisté tvary, jednoduchost a barevná neutrálnost dávají možnost přetváření vzdělávacího centra potřebám uživatelů - na základě charakteru konané akce. K důstojnosti, reprezentaci a důkazu o historické stopě naší obce, byla do podlahy promítnuta první katastrální mapa v tlumených tónech s okolním tmavým betonovým nádechem, který navazuje na designové stěrky na stěnách.

Nová knihovna vzniká z několika potřeb. Jednou z nich je nedostatek funkčního prostoru a zázemí knihovny, dále pak potřeba vytvoření příjemnějšího prostředí a možnosti trávení volného času v zákoutích knihovny a v neposlední řadě je to také potřeba rozšíření horního sezení o prostor knihovny za účelem zvětšení kapacity kulturního sálu. Hlavním vstupem do knihovny je návštěvník okamžitě vtažen do prostoru knih, ze kterého také vidí na obsluhu knihovny. Prostor je otevřený - ale vymezený na několik funkčních zón. Je to hlavní plocha knihovny s vystavenými knihami, jsou to sedací zákoutí kolem proskleného výtahu, u stěn, klidová zóna na vyvýšeném stupni podlahy, kde čtenář usedne do pohodlných židlí a může si s knihou vypít kafe a přitom se dívat na protější horizont obce. Velký důraz byl kladen na zónu pro nejmenší čtenáře. Ta je z praktického důvodu umístěna v blízkosti a návaznosti na hlavní pult. Tato část je navržena pro děti - hravě, funkčně, přehledně a především pro jejich pohodlí. Ve tvaru křivek je v rohu dětského oddělení umístěn sedací kout, uprostřed snížené kruhové regály, které vymezují pohyb dětí a kterým ve vnitřní ploše dominuje strom. Strom se stal symbolem knihovny. Hlavní myšlenkou bylo podvědomě propojit návaznosti: strom –> dřevo –> papír –> kniha. Strom je zhotoven z dubového dřeva, navržen jako poloviční kmen, který ale z pohledu příchozího návštěvníka vypadá jako celistvý. Pokud se díváme z pohledu dětského koutu, vidíme velkou TV obrazovku, která je umístěna na rovné ploše kmenu. Strom plní nejen hravé a designové - ale také funkční opodstatnění. Uvnitř něj se totiž nachází prostup vzduchotechniky. Další velmi významnou a hlavní částí je přední (zadní) část knihovny, kde se nachází pult knihovnice. Pult byl navržen v liniích tak, aby zakryl rušící prvky za ním (monitory, pracovní potřeby na stole apod.) - ale zároveň aby poskytl odkládací plochu pro půjčení/vrácení knih. Do čelní dřevěné stěny pultu bylo umístěno led nasvícení rozdělující linii horizontů Halenkovic. Obec je ve zkratce situována mezi 3 horizonty při pohledu na řez územím od východu k západu (Obecnice, Pláňavy, Hradská). Tato linie má znázorňovat rozlehlost a rozmanitost obce se středobodem centra obce na prostředním horizontu, kde se všichni rádi scházíme. Osvětlení knihovny bylo navrženo s respektem pro danou zónu. Každý funkční prostor se dá nasvítit zvlášť nezávisle na provozu celé knihovny. Knihovna je nejen místo pro setkávání, čtení knih, ale je to také jeden z reprezentativních vnitřních prostorů obce, kde se nabízí promítnout kus historické stopy, kterou obec bezesporu má. Zvláštní pozornost při návrhu byla věnována podlahám. Ty jsou navrženy jako stěrkované v imitaci betonu. Podlaha nese historický nádech. Jsou zde promítnuty listy Halenkovického zpravodaje a dobové fotografie, které mapují zaniklý folklor, kulturní akce, spolky a aktivity občanů minulé doby. Jako symbol bohaté historie byla na přední stěnu doslova vtištěna obecní pečeť, kterou obec získala z Národního archivu ČR. Knihovna bude dále doplňována interiérovými dekoracemi a bude dotažena myšlenka zadní stěny, která by měla poskytovat další výstavní a reprezentativní plochu pro potřeby obce a příležitostných vernisáží.


Spolupráce: projekt a stavební dozor Ing.et Ing.arch. Pavel Fürst

Foto: Dušan Chlud

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram