Mým cílem je najít společnou cestu, protože Vaše sny jsou mé sny.
Architektura se nedá vyjádřit pomocí slova, musíš ji cítit. Na základní škole jsem věděla, že umění a věda jsou směry, které mě zajímají. “Matkou architektury je umění a otcem architektury je věda”, to mi kdysi řekl jeden moudrý architekt. Po absolvování všeobecného gymnázia jsem vystudovala architekturu v Brně, kde jsem také získala cenné zkušenosti v oboru - praxí v projekčním ateliéru. Mou prioritou je komunikace a naslouchání, schopnost vcítit se do situace místa a osob. Ke každému řešení je potřeba přistupovat individuálně.

Ing. arch. Zuzana Šalášková

architekt

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram