Mým cílem je najít společnou cestu, protože Vaše sny jsou mé sny.

Ověřovací studie obecního úřadu s knihovnou

Tento koncept se zabývá návrhem nové budovy obecního úřadu v obci u Kroměříže. Slouží jako jedna z ověřovacích studií, které jsou nezbytným procesem ve vyhledávání vhodné lokality stavby s takovou důstojností. Návrh respektuje stávající okolní zástavbu. Je koncipován jako jednopodlažní objekt s kombinací ploché a sedlové střechy, které jsou do sebe „zapuštěny“. Jedním z požadavků bylo, aby stavba výrazně nepřevyšovala stávající domy. V předprostoru jsou navržena šikmá parkovací stání, která budou respektovat vzrostlé stromy a stávající prvky současného veřejného prostranství. Hlavní hmota je v rozích záměrně zaoblena - tím dochází k částečnému zjemnění přísných tvarů. Část svažující se ke zbytku veřejného prostranství s památníkem T.G.Masaryka je vyřešena pobytovými schody, které mohou sloužit pro trávení volného času u nově navržených prostor knihovny, dále jako místo pro setkávání s občany - nebo může být tento prostor využit pro děti, jak je nastíněno v návrhu.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram