Mým cílem je najít společnou cestu, protože Vaše sny jsou mé sny.

RD v Březnici

Zadáním bylo zpracovat rodinný dům s technickým a obytným podlažím. Vzhledem k převýšení terénu bylo využito terénní nerovnosti a technické podlaží bylo zapuštěno do svahu. Obytná část je umístěna o podlaží výš a je ze zadní části přístupná z terénu. Tvarově dům respektuje stávající hmoty v zástavbě. Směrem do ulice je umístěna společenská zóna a obytné místnosti jsou prosvětleny z klidnější zóny. Je navržen sjezd na místní komunikaci a garáž pro dvě vozidla, která je součástí technického podlaží. Hmotové řešení domu vychází z potřeb budoucích uživatelů a reaguje na okolní krajinu a stávající zástavbu. Hlavní hmotou je “kostka” typická pro okolní zástavbu, kde převládají domy se dvěmi podlažími a plochou nebo sedlovou střechou. Hmota navrženého domu je v zadní části povytažena do zahrady, čímž vzniká L dispozice v horním podlaží. Střecha domu je řešena soustavou dvou šikmých střech. Pro odlehčení hmoty ze strany komunikace je navrženo spodní podlaží jako ustupující vůči hornímu.
Na celkový vzhled domu byly použity přírodní materiály jako bílá omítka, dřevěný obklad, betonová stěrka, plechová střešní krytina.


linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram